Zobni vsadki - implantati

Za koga so primerni

Pravzaprav vsakdo, ki želi nadomestiti manjkajoče zobe. Obstajajo relativne omejitve pri določenih sistemskih boleznih kot je npr. diabetes, nezaželeno je močno kajenje. Na mestu, kjer manjkajo zobje mora biti dovolj kosti, ki zagotovi ustrezno sidrenje zobnega vsadka. Najpogosteje se zobni vsadki uporabljajo pri ljudeh, ki so izgubili enega, več ali vse svoje zobe. Slednjim zobni vsadki služijo kot sidrišča za fiksiranje totalne snemne proteze, ali za totalni fiksni mostiček. Zobni vsadki pa so primerni tudi za nadomeščanje posameznega zoba ali več manjkajočih zob.

Kandidat je primeren za prejem zobnega vsadka, če ustreza naslednjim trem kriterijem:

  1. Prvi kriterij predstavlja primarno ocena stanja. Ta se nanaša na analizo in primerjavo realnega stanja v ustih in možnosti postavitve predvidenega protetskega nadomestka. Pri tem implantolog poskuša čim bolj uskladiti pacientove želje z dejansko situacijo ter predvideti vse potrebne posege pred samim implantiranjem.
  2. Drugi kriterij zajema kirurško analizo splošnega zdravstvenega stanja pacienta. Velja pravilo, da je za poseg implantiranja primeren vsakdo, ki je v dobri zdravstveni kondiciji in zadovoljuje vse potrebne pogoje potrebne za oralno-kirurške posege. Pri tem je bistveno, da ima zdravo čeljustno kost in je brez akutnih in kroničnih vnetnih procesov (sem umeščamo ciste, granulome ter ostale periapikalne procese).
  3. Tretji kriterij pa zajema vse pridobljene informacije ter na podlagi morfologije čeljustne kosti določa število in pozicijo vsaditve implantatov. Minimalen volumen kosti, ki zagotavlja nemoteno implantiranje je 7-9 mm višine in 4-6 mm širine razpoložljive kosti.

za koga so primerni implantati