Implantologija Žargi

eaoEAO - European Assciation for Osseointegration
(Evropsko združenje za oseointegracijo)

EAO jure zargi 300Od leta 2013 smo člani evropskega združenja za oseointegracijo EAO. Gre za interdisciplinarno mednarodno združenje, ki je nastalo na temeljih neodvisnega zdravstvenega foruma strokovnjakov, in ki delujemo na znanstvenem področju oseointegracije.

Kaj je oseointegracija in koliko časa traja?

Oseointegracija je proces zraščanja zobnega vsadka s kostjo čeljusti. Čas, ki je potreben za oseointegracijo določi zobozdravnik, na podlagi strokovnega pregleda in diagnoze. Za spodnjo čeljust praviloma znaša 2 do 3 mesece, za zgornjo čeljust po od 3 do 6 mesecev. Oseointegracijski čas je odvisen od kompleksnosti in tipa implantološkega posega ter o stanju pacientove kosti.

aap logoAmerican Academy of Periodontology
(Ameriška akademija za paradontologijo)

AAA letno srecanjeDr. Jurij Žargi je dolgoletni aktivni član AAP, združenja zobozdravstvenih delavcev, specializiranih za preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje bolezni, ki vplivajo na dlesni in podporne strukture zob ter v postavitev in vzdrževanje zobnih vsadkov. Poslanstvo akademije je  doseganje napredka pri zdravljenju parodontalnih in splošnih zobozdravstvenih bolezni ter spodbujati odličnost v praktičnem zobozdravstvenem zdravljenju.

Vsako leto se udeležujemo strokovnih srečanj in seminarjev, kjer so prisotni najboljši strokovnjaki s področja zobozdravstva iz celega sveta.