Implantologija Žargi

Zobna implantologija se je v zadnjem desetletju z uporabo sodobnih pristopov vstavljanja dodobra uveljavila. V zobozdravstveni ordinaciji sledimo sodobnim trendom in se neprestano dodatno izobražujemo. Zobozdravnik Jurij Žargi, dr.dent.med je svoje znanje nadgradil s podiplomskim specialističnim študijem v ZDA na eni izmed vodilnih univerz s področja zobne implantologije "Loma Linda University" v Kaliforniji. Način študija na ameriški univerzi se razlikuje od slovenskega, saj je poudarek pri večji odprtosti za pojasnjevanje strokovnih vprašanj, odnosu do drugačnih mnenj in učinkoviti organizaciji dela. Številne prikazane novosti bomo koristno uporabili pri našem delu.

Jure Žargi - podelitev diplom

Zobozdravnik Jurij Žargi v na podelitvi diplome podiplomskega študija dentalne kirurgije na univerzi Loma Linda University, Califormia, ZDA.

diploma jure zargi msc 300

Diploma podiplomskega magistrskega študija.